Kart og flygeruter

for Fagerhaug Flyplass, Oppdal

Oversiktskart


Kartskisse over flyplassen

Oversiktskart over innflyginsledelys


Klikk på bildet for høyoppløslig pdf utgave (1.7MB)

Foretrukne utflygingsmønstre

ENOP data fra Jeppesen

Dataene og kartbladene under er gjengitt med tilatelse fra Jeppesen Sanderson, Inc.
DE ER IKKE TIL BRUK VED NAVIGASJON.
(C) Jeppesen Sanderson, Inc.

OPPDAL (Fagerhaug)
1834' ENOP N62 39.1 E009 51.3
Odd Nyberg 93217042 (mobile). Otto Vollan 91766740 (mobile). Ole Erik Vognild 95901090 (Commercial flights, mobile).
Web http://www.mfl.no
Weather info send SMS text message STA to 48212740.
07/25 3281' ASPHALT. TORA 07 3071'. TORA 25 3071'. LDA 07 3071'. LDA 25 3071'. RL.
Right hand circuit RWY 07.
Pilot controlled lighting.
Non-public AD, PPR.