Velkommen til

Oppdal flyplass, Fagerhaug er lokalisert ved E6 10 km nord for Oppdal sentrum, rett sør for Fagerhaug. Anlegget omfatter i dag en 1000m asfaltrullebane, hangar med hems, og landingsområde for fallskjermhoppere.

Flyplassen er godkjent som "privat flyplass", og konsesjonsvilkårene legger en del begrensninger på bruken av anlegget med hensyn til åpningstider og støy. Det er blant annet krav om at fly som skal operere fra flyplassen er støysvake.

Anlegget ligger til rette for flere typer luftsportsaktiviteter, fra mikroflyging til fallskjermhopping og seilflyging. Oppdal, har ofte gode bølgeforhold, og høydediamanter kan nesten flyes på bestilling.
Siste oppdateringer

09. april 2018:
Oppdatert terminliste

28. februar 2018:
Oppdatert terminliste, og styremedlemmer

08. juni 2017:
Oppdatert terminliste

05. mai 2017:
Oppdatert driftshåndbok

02. mai 2017:
Oppdatert liste over styremedlemmer

26. april 2017:
Oppdatert terminliste

29. mars 2017:
Presisert gyldighet for konsesjon under operative kunngjøringer

23. mars 2017:
Oppdatert terminliste